<<<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมดอกไม้ริมทาง


ต้องบอกกล่าวกันก่อนว่า ทำไมจึงเกิดชมรมดอกไม้ริมทางขึ้น เกิดจากความตั้งใจของสมาชิกกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านพฤกษา 14B ที่รักหมู่บ้านของตัวเอง จึงร่วมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านและนำความรู้ใหม่ๆในการรักษาหมู่บ้านให้เพื่อนได้ทราบค่ะ