2ปีแล้วเรายังไม่เห็นวี่แวว ของป้ายหมู่บ้านเลย
จะทำแบบถูกแบบแพงก็เอาเถอะ
ท่าน นิติทั้งหลาย ขอให้คนเขารู้ว่า
มีหมู่บ้านพฤกษา 14บี มีอยู่ในบางคูรัดจิง
แบบถูก ดอกไม้ริมทางเสนอแบบน่ารัก
แนวเด็กๆๆ ไม่เกิน หมื่นแปด