ทางนิติฯ ทำเรื่อง ขอรถดูดโคลนและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นการประสานไปทาง อบต.บางคูรัด
ท่านสมพร สุวรรณน้อย มาดูความเรีบบร้อยต่างๆ ก็เห็นน้าวัฒนา น้าตู่ ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ
ต้องขอขอบพระคุณ ทางอบต.บางคูรัด ด้วยครับ
รถดูด ข้อมูลมีดังนี้
คุณสมบัติ : เพื่อใช้สำหรับ ดูดสิ่งโสโครก ขยะมูลฝอย ในท่อระบายน้ำสาธารณะ บ่อบำบัดน้ำเสียและฉีดล้างทำความสะอาดในท่อระบายน้ำ ถังบรรจุสิ่งโสโครกรูปทรงตามมาตรฐาน สร้างด้วยแสตนเลสเกรดไม่น้อยกว่า AIAI 304 หนาไม่น้อยกว่า 5 ม.ม. ปั๊มดูดสิ่งโสโครกเป็นระบบสุญญากาศแบบ ROTARY VANE ECCENTRIC DECOMPRESSOR มีประสิทธิภาพในการทำสุญญากาศไม่น้อยกว่า - 0.95 บาร์ ปั๊มฉีดล้างทำความสะอาดเป็นระบบแรงดันสูงแบบลูกสูบ สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 260 ลิตร / นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ / ตร.นิ้ว

ขนาดความจุ : ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 200 แรงม้า
ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ใช้รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ขนาด 200 แรงม้า