ปักชำชวนชมในน้ำ(แปลกดี)
เป็นเทคนิคที่สมาชิก Yahoo โพสด์ไว้เห็นว่าน่าสนใจจึงขอนำมาเผยแพร่ให้ สมช ดู
เลือกกิ่งชวนชมยาว 5-7 นิ้ว ตัดออกมาแล้วจุ่มลงในผงกำมะถัน ตัดใบออกให้เหลือน้อยที่สุด ทิ้งไว้ 2-3 วัน จนแห้ง จากนั้นค่อยเคาะผงกำมะถันส่วนเกินออก จะเห็นผงกำมะถันเกาะอยู่บนกิ่งชวนชมบางๆ แล้วใส่ลงในแก้วใส ขนาด สูง 3 นิ้ว ฐานกว้าง 1.5 นิ้ว ปากกว้าง 2 นิ้ว น้ำที่ใส่จะต้องเปลี่ยนทุก 2-3 วัน เพื่อกันไม่ให้เกิดเมือกเน่าเนื่องจากแบคทีเรีย และถ้าจะให้ดีน้ำที่ใช้ควรใส่น้ำยาเร่งรากเล็กน้อยเขาเชื่อว่าน้ำยาเร่งรากมีส่วนผสมสารป้องกันแบคที่เรีย แล้ว 2-3 สัปดาห์จะเกิดราก รูปที่แสดงประมาณ 6-8 สัปดาห์