ทีม อาวุโส 35-60 ปี


ผู้เล่นทีมประชาชน

คุณธนาคร พันผิว ปีกซ้าย สปีดเร็ว จากพฤกษา 19 ที่มาช่วยด้วยช่วยกัน(นกแฝก)

ประจบ เชิญผึ้ง เลขานุการนายก อบต. บางคูรัด ร่วมสนับสนุน ที่มฟุตบอลร่วมด้วยช่วยกัน...นกแฝก
ทาง ชมรมกีฬาฯ ขอขอบพระคุณมา ณที่นี้ด้วยครับ