ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนบ้านป่าไร่
ต. พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 24-25กรกฏาคม 2553
เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านป่าไร่ จ.ศรีสะเกษ
นั้นอาคารเรียนได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งช่วงหน้าฝน ได้ทำให้น้ำท่วมขังและหลังคารั่ว
จนทำให้เด็กไม่สามารถมีความสะดวกในการเรียนหนังสือได้
ทางโรงเรียน วัดบ้านป่าไร่จึงต้องการที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก
จึงบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเพื่อนำมาสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จ


ทางชมรมขอขอบคุณทุกท่านจากเพื่อนพี่น้อง บริษัท เจ.วอเตอร์ทอมป์สัน และเพื่อนๆๆดอกไม้ริมทางทุกท่าน18.คุณ สุชาติ บุญฉ่ำ
19.คุณคทายุทธ์ แย้มเกสร
20.คุณเพชรวดี รักนุ่น
21.คุณชญาน์ทิพย์ คำพุทธรัตน์
22.คุณบงกช วิเศษสมบัติ
23.คุณวิลาสินี ทองขะโชค
24.คุณชิดชนก อ่อนตำ
25.คุณ ถาวร ปลื้มวีระจิตต์
26.คุณอมโร ศรียุกด์รัตน์
27.คุณทิมาพร ภูนามมา