ได้มีโอกาส และมีเกียรติอย่างยิ่งที่ำได้รับความไว้วางใจ จากผู้หลักผู้ใหญ่ชมรมผู้สูงอายุจากหมู่บ้านพฤกษา 14 เอ ได้ออกแบบ
โลโก้ของชมรมฯ ชมรมนี้มีประโยชน์และคุณค่ามาก สำหรับสมาชิก ได้มีโอกาสสร้างความสามัคคี มีสวัสดิการให้ เป็นชมรมเพิ่งเริ่ม
มีสมาชิกพอประมาณ ครับ อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แบบทั้งหมด ออกมา3แบบ ครับ ท่านผู้ใหญ่ดูแล้วเลือกแบบนี้ครับ