เป็นองค์กร ช่วยเหลือ ของบริษัทญี่ปุ่น ครับ แล้วก็เป็นผลงาน ของผู้อำนวยการ และ ท่านอาจารย์ทั้งหลาย ประเทศเรา ถ้ามีครูแบบนี้ บ้านเราคงเจริญเป็นไหนๆๆ
ขอเชิญ มาร่วมด้วยช่วยกันครับ ทำบุญให้การศึกษาให้กับเด็ก