ได้พบปะ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านได้มีแนวคิดดีๆๆ ในการสร้างชมรมครั้งนี้
ชมรมผู้สูงอายุ
กระผมทิตจิ้ม พี่นิด พี่อ้อ คุณเล้ก คุณปู ลุงปุก ป้าอี๊ด พี่ศรี ป้าจิต
โดยการแนะนำของเฮียสุธี
ให้ได้รู้จัก ป๋าชาญ ประธานหมู่บ้าน 14เอ กับผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่าน
ต้องขอประธานโทษที่มิได้เอ่ยนาม
เช่น พี่ปรีชา พี่ต๋อย ประธานหมู่บ้านมนวดี
ท่านปลัด ฝ่ายการปกครอง ที่บางใหญ่ ท่านได้ให้เกียรติ
เป็นประธานที่ปรึกษา วางแนวความคิด หลายอย่าง ของชมรมอาวุโส
ซึ่งมีประโยชน์มากมาย