กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัททีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด เป็นเวลา 1ปี ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2551 - 12สิ งหาคม 2552 เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ของ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใหม่อีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้ กรมทางหลวงได้เคยศึกษามาตั้งแต่ ปี 2544 และยังไม่ลงมือก่อสร้างเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

อย่างไรก็ดีบริษัทที่ปรึกษาได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างปัจจุบันไว้ที่ 24,500 ล้านบาท งบเพื่อชดเชยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,000-10,000 ล้านบาท จากเดิมมูลค่า 17,700 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 12,000 ล้านบาท ค่าเวนคืน 5,500 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้างและราคาที่ดินสูงขึ้น และยังพบว่ามีประชาชนถูกกระทบจากการเวนคืนมากเกือบ 10,000 ราย ซึ่งได้แก่บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง มากกว่า 1,000 หลังคาเรือน และที่ดินแปลงว่างเปล่า มากกว่า 5,000 แปลง ครอบคลุม 4 จังหวัด 7 อำเภอ 25 ตำบล 78 หมู่บ้านคือ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี แต่ในมุมกลับกันเมื่อเปรียบเทียบระยะทาง 100 กิโลเมตร ถือว่าจำนวนที่ถูกกระทบจากการเวนคืนมีไม่มากนอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษายังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาเบี่ยงแนวใหม่ ประมาณ 50 เมตร( + -) จากแนวสายทางเดิม เนื่องจาก พบว่าเมื่อหยิบแนวเดิม ที่เคยศึกษาไว้มาตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพบว่า ตลอดแนวมีบ้านเรือนประชาชน บ้านจัดสรร โรงงาน สุสานหลุมฝังศพ(ฮวงซุ้ย)เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้บริษัทที่ปรึกษาต้องเบี่ยงแนวให้พาดผ่านพื้นที่ว่างให้มากที่สุด ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม RB ฟอกย้อม ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำนครชัยศรี พื้นที่ 100 กว่าไร่ จะขยับไม่ให้กระทบกับตัวโรงงาน ฮวงซุ้ย 3 แห่ง หลายร้อยหลัง ได้แก่ บริเวณ กิโลเมตรที่ 37+500 ติดกับหมู่บ้าน

จันทร์กานต์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บริเวณ คลองเจดีย์บูชา ทางหลวงหมายเลข321 และ บริเวณกิโลเมตรที่ 85+500 อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ถูกกระทบจากการเวนคืนมากที่สุดจะเป็นบริเวณอำเภอเมือง นครปฐม กว่า 500 หลังคาเรือน สำหรับหมู่บ้านจัดสรร ที่ กระทบ มี 3 หมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณช่วงต้น โครงการที่บางใหญ่ นนทบุรี ได้แก่ หมู่บ้านร่มไม้ 8 หลังคาเรือน หมู่บ้านชิชากร 34หลังคาเรือน และ หมู่บ้านจันทร์กานต์ ที่นครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว โดยจะเริ่มลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนเดือนมกราคม 2552

ส่วนราคาที่ดินที่จะชดเชย ล่าสุดได้ประมาณเบื้องต้น โดยที่ดินในหมู่บ้านชิชากร (บางใหญ่)ราคา 20,000 บาทต่อตารางวา ในเขตเมือง 4,000 บาทต่อตารางวา และเขตนอกเมือง 1,000 บาทต่อตารางวา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่การเกษตรโดยแนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ที่บางใหญ่ หรือ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากนั้นแนวเส้นทางจะทอดยาวไปตามทิศตะวันตก ตัดทางหลวงชนบท นบ.1016 และข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์ ลอดใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและข้ามคลองนาราภิรมย์ (คลองทวีวัฒนาเก่า) ตัดข้ามทางหลวงชนบท นฐ3004 จากนั้นแนวสายทางจะเบี่ยงไปทางด้านขวา ของบ้านกรุณา ข้ามคลองชัยขันธ์ ข้ามแม่น้ำนครชัยศรี และทางหลวงหมายเลข 3233 จากนั้นแนวสายทางจะตัดผ่านจุดเชื่อมต่อของโครงการทางหลวงพิเศษสายนครปฐม-ชะอำ (อยู่

ระหว่างศึกษาความเหมาะสม) ซึ่งเป็นจุดเข้า-ออกระหว่าง ถนนโครงการกับทางหลวงหมายเลข4(ถนนเพชรเกษม) และลากผ่านตัดทางหลวงชนบท บ้านลาดข้ามคลองรางทอง ทางหลวงหมายเลข 3036 และข้ามคลองเจดีย์บูชา ทางหลวงหมายเลข 321จากนั้นแนวสายทางจะเบี่ยงไปทางด้านขวาตัดทางหลวงนฐ.2031 ตัดทางหลวงชนบท นฐ. 3156 ลอดผ่านแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และตัดคลองธรรมชาติ แนวสายทางจะเบี่ยงไปทางด้านขวาตัดทางหลวงชนบท นฐ.3011 และทางรถไฟซึ่งอยู่ติดกัน ลอดผ่านแนวสายไฟฟ้าแรงสูงตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3394 ข้ามคลองเขาสะพายแร้ง จากนั้นจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายตัดถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ดอนชะเอม ตัดทางหลวงชนบท กจ. 4026 ข้ามคลองชลประทาน 3 แห่งและทางหลวงหมายเลข 3081 และตัดผ่านทางหลวงชนบทกจ.3198 ทางหลวงชนบทกจ.3038 ข้ามคลองชลประทาน (กว้าง 120 เมตร) ก่อนเบี่ยงแนวไปทางด้านขวาตัดถนนอบต.ทุ่งทองข้ามคลองชลประทานตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3084 ก่อนข้ามคลองชลประทานและถนนของอบต.หนองขาว และไปบรรจบที่ ทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อำเภอพนมทวน) บริเวณกิโลเมตรที่ 8+100 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการมอเตอร์เวย์ สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี ถือเป็นโครงการสำคัญลำดับต้นๆ ที่กรมทางหลวงเร่งผลักดันใหม่เกิดขึ้น ในอีกไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้านี้ ซึ่ง จะช่วยร่นระยะเวลาเดินทาง จากบางใหญ่นนทบุรีไปถึงกาญจนบุรี เพียง 55 นาทีเท่านั้นจากเดิม ต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง โดยต้องอ้อมจากปิ่นเกล้าไปยังวงแหวนออก เชื่อมทางหลวงหมายเลข 338 เข้า ถนนเพชรเกษมไปออกกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากการเดินทางอีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ