เวอร์ชั่นแรก เสียงยังไม่นิ่ง รอสมบูรณ์แบบ อีกไม่นาน คำร้อง ทำนอง ครูปู สุชาติ บุญฉ่ำ