ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนบ้านป่าไร่ ต. พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 24-25กรกฏาคม 2553 เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านป่าไร่ จ.ศรีสะเกษ ผม และคณะได้เดินดูรอบบริเวณโรงเรียนก่อน ที่จะเข้างานเลี้ยงต้อนรับ ตามสาพที่เห็นครับ ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นสภาพความเป็นจริงยิ่งกว่านี้ ยังมีอีกหลายโรงเรียนครับ ในประเทศไทย ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนา ผมอยากให้ท่านทั้งหลายโปรดช่วยสละปัจจัยเงิน คนละเล็กละน้อย หรือจะเป็นเจ้าภาพจัดผ้าป่ามาช่วยก็ได้ครับ หรือหนังสือที่มีค่า ทีเก็บไว้ไม่ได้อ่าน หรือหนังสือที่มีประโยชน์ ที่กำลังจะช่างกิโลขาย พี่ปรีชา 14เอ พิธีกร ชมรมผู้สุงวัย ท่านขับรถไปเอง เพื่องานนี้โดยเฉพาะ